Prezentare

Cadrul Legislativ de Înfiinţare a Camerei Agricole  Judeţene Dolj :

În conformitate cu H.G.1609/16.XII.2009 privind  înfiinţarea camerelor agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor  de consultanţă agricolă judeţene aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de  Consultanţă Agricolă, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001  art.117 litera e. , republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a  Hotărârii nr. 3 a Consiliului Judeţean Dolj din 28 ianuarie 2010 se înfiinţează Camera Agricolă Judeţeană  Dolj cu sediul in Craiova, str. Gheorghe Bibescu nr. 3, prin reorganizarea Oficiului de Consultanta Agricola Dolj, care se desfiinteaza.
Camera Agricola Dolj este institutie publica descentralizata, cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Dolj, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.
În 16 comune s-au înfiinţat Camerele Agricole Locale :  Afumati, Bailesti, Bechet, Bucovat, Calafat, Calarasi, Carpen, Daneti, Dabuleni, Isalnita, Izvoare, Marsani, Negoi, Piscu Vechi, Plenita si Poiana Mare care au  specialişti ce sunt la  dispoziţia  producătorilor agricoli cu informaţii şi consultanţă de specialitate.

Atribuţiile principale ale  Camerei Agricole Judeţene Dolj sunt  următoarele :

 • elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, şi asigură aplicarea acestuia;
 • intocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
 • furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;
 • asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;
 • sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;
 • asigură asistenţa tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
 • susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;
 • asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
 • organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
 • se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;
 • colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii si cercetării aplicative;
 • implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;
 • contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor si planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;

 

Consiliu Judetean dolj
Consiliul Judetean Dolj

Website ultima data modificat pe May 29, 2015 @ 6:43 am
Acest continut a fost ultima data modificat May 3, 2012 @ 10:41 am