Activitati

 • elaboreaza planul judetean de servicii de consultanta agricola si asigura aplicarea acestuia;
 • furnizeaza formare profesională în meserii agricole : agricultor, apicultor, lucrător în zootehnie, legumicultură, floricultură, etc.
 • asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
 • asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;
 • sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;
 • asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
 • organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
 • se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice.

Atribuţiile principale ale  Camerei Agricole Judeţene Dolj sunt  următoarele :

 • elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, şi asigură aplicarea acestuia;
 • intocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
 • furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;
 • asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;
 • sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;
 • asigură asistenţa tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
 • susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;
 • asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
 • organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
 • se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;
 • colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii si cercetării aplicative;
 • implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;
 • contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor si planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;