Activitati

  • elaboreaza planul judetean de servicii de consultanta agricola si asigura aplicarea acestuia;
  • furnizeaza formare profesională în meserii agricole : agricultor, apicultor, lucrător în zootehnie, legumicultură, floricultură, etc.
  • asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
  • asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;
  • sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;
  • asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
  • organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
  • se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice.
Consiliu Judetean dolj
Consiliul Judetean Dolj

Website ultima data modificat pe December 2, 2015 @ 8:45 am
Acest continut a fost ultima data modificat March 15, 2011 @ 8:35 am