Concurs Consilier debutant

Potrivit prevederilor art.58 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

În conformitate cu art.57 alin.(1) – (5) lit. c) şi cu art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu art.22 şi art.26 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, CAMERA AGRICOLA Dolj organizează concurs pe data de 06.06.2016, ora 10,00 (proba scrisă) şi 08.06.2016 (proba de interviu), la sediul din Str. Ion Maiorescu, nr. 4, pentru ocuparea a unei funcţii publice de execuţie vacante, de consilier, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Coordonare Centre Locale de Consultanta Agricola.

Mai multe informatii