ELABORARE PLAN DE AFACERI , PROIECTE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR COMUNITARE SAU COFINANŢARE PUBLICĂ

  • Întocmirea de proiecte în valoare de 7500 Euro, finanţate din FEADR pe Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
  • Întocmirea de proiecte finanţate din FEADR pe măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri
  • Proiecte finanţate din FEADR – pe măsura 121- Modernizarea exploataţiilor agricole
  • Proiecte finanţate din FEADR – pe măsura 123 – Procesare industrie alimentară
  • Proiecte finanţate din FEADR – pe măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
  • Proiecte finanţate din FEADR – pe măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice